Sininauha

Hankkeen lyhyt kuvaus

Näkymätön mies -hanke pyrkii edistämään osallistujan toimintakykyä liikunnan ja GreenCare -toiminnan avulla. Hankkeen aikana toimitaan luontoympäristössä, maatilalla ja erilaisen liikunnan parissa. Lisäksi ravinto ja lepo ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Toimintakyvyn muutosta seurataan…