Näkymätön mies

Näkymätön mies -hanke pyrkii edistämään osallistujan toimintakykyä liikunnan ja GreenCare -toiminnan avulla. Hankkeen aikana toimitaan luontoympäristössä, maatilalla ja erilaisen liikunnan parissa. Lisäksi ravinto ja lepo ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Toimintakyvyn muutosta seurataan Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä.

Hanke on suunnattu 25–54-vuotiaille työttömille miehille. Osallistuminen on vapaaehtoista ja pääosin maksutonta.

Hankkeen toteuttaa vuosina 2018-2020 Lahden Sininauha osana sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa ”Toimintakyky kuntoon”.